Sunflexscherm haalt warmte uit de buitenlucht

Sunflexscherm

Het Sunflexscherm is een zeer betrouwbare manier van warmteonttrekking uit de buitenlucht.

AWWL CO2 neutraal sunflexscherm

Sunflexscherm

AWWL CO2 neutraal is uw leverancier voor de sunflexscherm

De oppervlakte van het sunflexscherm is 70 procent groter oppervlakte dan de tot op heden toegepaste systemen met een gladde buis.
De speciale verbindingstechniek waarbij de PE-buis onder een hoek van 30 graden over speciale steunhulzen wordt gelast, garandeert een perfecte bovengrondse wisselaar. De gevlochten opbouw heeft een grote luchtdoorlaatbaarheid en kan prima als tuinscherm of erfafscheiding dienen. Het laten begroeien van het sunflexscherm is geen enkel probleem; een mooie landschappelijke inpassing is dan het uiteindelijke resultaat.

Energie aan de buitenlucht onttrekken met het sunflexscherm is efficiënter en ook nog eens goedkoper dan energie uit de bodem halen door middel van kostbare en risicovolle diepteboringen.

Warmte uit de bodem

Door het sunflexscherm voor een derde in de bodem in te graven kan de warmte bij hogere buitentemperaturen opgeslagen worden rond het ingegraven scherm. Wanneer de buitentemperatuur onder het vriespunt daalt, kunnen we de opgeslagen warmte weer gebruiken om het circulerende sole-mengsel in temperatuur te verhogen.
In koudere gebieden kunnen we met het sunflexscherm ook perfect de aardaccu opladen. De laadregelaar zorgt ervoor dat het sunflexscherm de accu automatisch laad als de bovengrondse temperatuur hoger is dan de temperatuur in de aardaccu. Dit maakt het systeem zeer geschikt voor monovalente warmtepompinstallaties.

AWWL CO² neutraal voorkomt milieuschade

Het sunflexscherm wordt  regelmatig toegepast als extra ondersteuning bij te klein gedimensioneerde of slecht werkende u-lussystemen. Wanneer het sole-mengsel bovengronds door de hogere buitentemperatuur wordt opgewarmd heeft dit een positieve uitwerking op de vaak koudere bodem rond de diepteboring. Dit is de beste manier om de bodemtemperaturen weer op peil te krijgen. Ingevroren collectoren zijn erg slecht voor het rendement van de installatie en kunnen enorme milieuschade veroorzaken.